İş Yeri Hekimi
İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi Temini

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre iş veren çalışanları arasında işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır. 2018 yılında Görevlendirilmeyen/çalıştırılmayan her bir kişi için 7.738 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 7.738 TL iş yeri hekimi için idari para cezası kesilir.

İşyeri Hekimliği ile Vereceğimiz Hizmetler:

 • İşverene ve çalışanlara sağlık gözetimi ile ilgili rehberlik ve danışmalık yapmak.
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak ve iş yerinde muhafaza etmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılmak.
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak.
 • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyelerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında iş yerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak.
 • Gece postaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak.
 • Genel sağlık konularında eğitim vermek işyeri hekimimizin görevleri arasındadır.
 • İşyeri hekimi İş Güvenliği Uzmanı ile birlikte yıllık çalışma planı hazırlar.
 • İşin yönetilmesindeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak.

Her türlü sorularınız ve detaylı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz

İşyeri Hekiminin Önemi

50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN VE AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞ YERLERİ İŞYERİ HEKİMLERİ YERİNE AİLE HEKİMLERİ VE KAMU SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN HİZMET ALABİLİR. KAMU KURUMLARI VE 50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN AZ TEHLİKELİ SINIFTAKİ İŞYERİ HEKİMİ GÖREVLENDİRME ZORUNLULUĞU, 1 TEMMUZ 2020 TARİHİNE KADAR ERTELENMİŞTİR.

Yasal Mevzuat 22 Temmuz 2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 28713 sayılı İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlanmıştır. 7 Mart 2016 tarihinde yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.20 Haziran 2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile eğitim kurumlarını kapsar.

Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 3., 24., 27., 30. ve 31. maddeleri ile, 9 Ocak 1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. ve 12. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır

İşyeri Hekiminin Niteliği ve Görevlendirilmesi Nasıl Olmaktadır?

 • İşyerinde görevlendirilecek olan hekimin,İşyeri hekimliği belgesine sahip olması zorunludur.
 • İşyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde, hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla işyeri hekimine verilemez.
 • Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.

Sağlık Gözetimi Ne Sıklıkta Yapılır?

 • Az tehlikeli sınıfta en geç 5 yılda bir,
 • Tehlikeli sınıftaki işlerde en geç 3 yılda bir,
 • Çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir,
 • Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç 6 ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.
 • Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

İşyeri Hekiminin Yükümlülükleri Nelerdir?

 • İşyeri hekimleri, görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
 • İşyeri hekimleri, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
 • İşyeri hekimleri, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.
 • İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri, çalışmalarını, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.
 • İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri Nedir?

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
 • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre iş veren çalışanları arasında işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır. 2018 yılında Görevlendirilmeyen/çalıştırılmayan her bir kişi için 7.738 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 7.738 TL iş yeri hekimi için idari para cezası kesilir.

Websitemize Hoşgeldiniz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.