Yasal Mevzuat
29 Temmuz 2015’te Sağlık Bakanlığı tarafından İlk Yardım Yönetmeliği yayınlanmıştır.

İlk Yardım;

 • Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye,
 • Olay yerinde
 • Sağlık personeli gelinceye kadar
 • Durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla
 • Tıbbi araç gereç aranmaksızın eldeki olanaklar ile yapılan İLAÇSIZ uygulamalardır.

İlk Yardımın Öncelikli Amaçları

 • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
 • Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,
 • İyileştirmeyi kolaylaştırmak.
 • İlk Yardım Temel Uygulamaları: İlk yardımda temel uygulamalar, Koruma, Bildirme ve Kurtarma ?(KBK) olarak üçe ayrılmaktadır.
 • Koruma: Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Olay Trafik Kazası ise;

 • Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir alana alınmalıdır.
 • Olay yeri görünebilir biçimde işaretlenmelidir.
 • Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.
 • Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır.
 • Aracın yakınında sigara içilmemeli ve içilmesine izin verilmemelidir.
 • Olay yerinde gaz varlığı söz konusu ise, patlama ve zehirlenmelerin önlenmesi için;gaz tüpünün vanası kapatılmalı, ortam havalandırılmalıdır.
 • Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma ya da çağrı araçlarının kullanımına izin verilmemelidir.

İlk Yardım Çantasında Bulunması Gereken Malzemeler

 • Suni Solunum Maskesi 1 Adet
 • Büyük Sargı Bezi (10 cmX3-5 cm) 2 Adet
 • Steril Hidrofil Gaz Bezi (10×10 cm 50 lik) 1 Kutu
 • Üçgen Sargı Bezi 3 Adet
 • Hidrofil Pamuk (70 gr) 1 Paket
 • Flaster 1 Adet
 • Çengelli İğne 10 Adet
 • Makas 1 Adet
 • Elastik Bandaj (6-8 cm enli) 1 Adet
 • Yara Bandı 10 Adet
 • Tıbbi Eldiven 2 Çift
 • Açık Renk Plastik Örtü 1 Adet
 • Not Defteri 1 Adet
 • Kurşun Kalem 1 Adet
 • İlk Yardım El Kitabı 1 Adet
 • El Feneri 1 Adet
 • Düdük 1 Adet
 • Cımbız 1 Adet
 • Malzeme Listesi 1 Adet
 • Alüminyum Yanık Örtüsü 1 Adet

Firmanız;

Az Tehlikeli sınıf ise 20 Kişiye kadar 1 kişinin,
Tehlikeli Sınıf ise 15 kişiye kadar 1 kişinin,
Çok Tehlikeli Sınıf ise 10 kişiye kadar 1 kişinin İlkyardım Sertifikasına sahip olması gerekmektedir.
İdari kadordan ya da üretimden ilk yardımcı olacak diye bir zorunluluk bulunmamaktadır. Sadece idari kadrodan alınacak ise Personelin Sürekli Şirket içerisinde bulunması daha iyi olacaktır.

İlk Yardımda Eğitim Şart

İlk yardımcı olacak kişi belli bir eğitime tabi tutulur. İlk yardım eğitimci eğitmeni; Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ilk yardım eğitmenlerinden, Genel Müdürlükçe düzenlenen eğitici eğitmeni eğitim programına katılarak yetki belgesi almış kişiye denmektedir. Eğitimin müfredatı Sağlık bakanlığı tarafından belirlenir.
Temel İlk yardım eğimini 16 saatte tamamlamak mümkündür. Eğitimde belli başlı ilk yardım konularına değinilmekte, kişilere uygulamalı eğitim verilmektedir.

Eğitim Başlıkları Şunlardır:

 • Genel İlkyardım Bilgileri,
 • Temel Yaşam Desteği,
 • Havayolu Tıkanıklığında İlk Yardım,
 • Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım,
 • Kanamalar,
 • Şok ve Göğüs Ağrısında İlk Yardım,
 • Yaralanmalarda İlk Yardım,
 • Boğulmalarda İlk Yardım,
 • Kırık, Çıkık, Burkulmalarda İlk Yardım,
 • Acil Taşıma Teknikleri,
 • Böcek sokmaları ve Hayvan Isırıklarında ilk Yardım,
 • Zehirlenmelerde İlk Yardım,
 • Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlk Yardım,
 • Göz, Kulak, Burunca Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım

İşyerimde Kaç Tane İlk Yardımcı Bulundurma Zorunluluğum Var?

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında işyerlerinin ilk yardımcı bulundurma zorunlulukları vardır.

  • Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı,
  • Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  • Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı
   olacak şekilde yönetmelik düzenlenmiştir.

Belge Geçerliliğine Dikkat!

İlk yardım belgesi geçerlilik süresi 3 yıldır.Yetki belgenizin geçerlilik süresi dolduğunda alınan eğitimin yarı saati olacak şekilde eğitim tekrar düzenlenir. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi almanız zorunludur.
Yani güncelleme zamanı gelenlerin 8 saatlik güncelleme eğitimine katılmaları halinde, belgeleri güncellenir.
İlk yardım eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 15 eğitim (belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenilenir.
Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır.
EN AZ İLKOKUL MEZUNU OLMAK ŞARTIYLA Ve 18 YAŞINI DOLDURMAK KAYDIYLA İLK YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ…
Sadece resim ve kimlik fotokopisiyle eğitim alabilirsiniz.

Nasıl Başarılı Olurum?

Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır.
Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz.
Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez. Kişinin talebi olur ise merkez tarafından kursa katıldığına dair yazı verilir. İki sınavda başarısız olan katılımcı yeniden eğitime katılır. Uygulama sınavları; temel yaşam desteği (yetişkin, çocuk, bebek), hava yolu tıkanıklığı ve araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydı ile beceri gerektiren diğer konularda yapılır. Konu başlıkları sınav gözetim ekibince belirlenir. Teorik ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde; hafta sonu veya mesai saatleri dışında olmak üzere müdürlükçe belirlenen tarihlerde yapılır. Sınavlar, eğitim bitiş tarihinden sonra en fazla otuz gün içinde yapılır.

Ne Kadar Ödeme Yapınca Sertifika Sahibi Olabilirim?

Her yılın ocak ayı başından şubat ayı sonuna kadar ücret tespit komisyonu toplanır. Ücret tespitleri yıllık olarak yapılır.

Ne Kadar Ödeme Yapınca Sertifika Sahibi Olabilirim?

   • Hasta ya da yaralının durumunu değerlendirmek (bilinç ve solunum?),
   • Hasta ya da yaralının korku ve endişelerini gidermek,
   • Hasta ya da yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek,
   • Hasta ya da yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak,
   • Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek.
   • Hasta ya da yaralının yarasını görmesine izin vermemek,
   • Hasta ya da yaralıları hareket ettirmeden müdahalede bulunmak,
   • Hasta ya da yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak (112)
   • Olay yeri güvenliği açısından herhangi bir tehlike yok ise, hasta ya da yaralıyı kesinlikle yerinden kımıldatmamak.

İlk Ne Yapabilirim?

112 yi KESİNLİKLE ARAYIN. ÜCRETSİZ BİLDİLENDİRME HATTIDIR. Kısaca kendinizi tanıtıp adres bilgisini oldukça sakin, net ve anlamlı bilgilendirmeniz çok önemlidir.olay yeri bilgisi, hasta/yaralı bilgisi vermeniz gelen ekip için oldukça önemlidir.
UNUTMAYALIM!
İtfaiye:110, Acil Servis:112, Zehir Danışma Merkezi (Sağlık Bakanlığı):114, Trafik Polisi:154, Polis İmdat:155, Jandarma İmdat:156

Eğitimi Bizden Alırsanız…

Eğitimlerimiz; konularında uzman ve deneyimli eğitmenlerimiz tarafından 15’şer kişilik gruplar halinde interaktif eğitim teknikleri kullanılarak bilgisayar destekli projektör ve insan maketleri üzerinde verilmektedir.
Eğitim öncesi yapılan bir ön test ve sonunda yapılan bir son test ile eğitim süresince nelerin öğrenildiği konusunda katılımcıların kendi objektif gözlemlerini yapmaları sağlanmakta ve bu sınavlar pratik sınav soruları ve uygulamaları ile pekiştirilmektedir.
İlkyardım eğitimlerine: şirketler, fabrikalar, atölyeler, okullar, sürücü kursları, dernekler, vakıflar, belediyeler, kamu kuruluşları, üniversiteler, aileler ve ilk yardımı öğrenmek isteyen tüm birey ve tüm kuruluşlar katılabilirler. Bu eğitimleri Eğitim Merkezimizde verilebildiğimiz gibi iş kaybının önüne geçilmesi amacıyla, uygun gördüğünüz günlerde ve saatlerde kendi iş yerlerinizde araç ve eğitim materyallerimizi kullanarak vermekteyiz.
İlkyardım Eğitim Programı Sizlere eğitimi, uluslararası standartlarda toplam 16 saatlik “Temel İlkyardım Eğitimi” ve 40 saatlik “Standart İlkyardım Eğitimi” olmak üzere 2 çeşit bakanlık Sertifikalı Eğitim programı sunmaktayız. Bakanlıkça zorunlu tutulan temel ilk yardım eğitimi;
A. Temel Sertifikalı İlkyardım Eğitimi; (İlkyardım Yönetmeliğine göre) Eğitim Süresi : 16 Saat 2 Gün 8’er saat veya 4-5 Gün 3-4’er saat
B. Standart Sertifikalı İlkyardım Eğitimi programı; Eğitim Süresi : 40 Saat 5 Gün 8’er saat veya 10 Gün 4’er saat
C. Toplu Bilgilendirme Eğitimleri Kalabalık sınıflara 4 – 8 saat süreli eğitim verilir. Katılımcılara katılım belgesi verilir.
D. Güncelleme Eğitimi Eğitimden 1 yıl sonra 3 saat süreli ücretsiz hatırlatma ve güncelleme eğitimi verilmektedir.


Diğer Projeler

Websitemize Hoşgeldiniz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.